Logo Feest Aan Zee

Resultaten


In 2018 trok het themajaar 5,8 miljoen bezoekers* bij festiviteiten en 40.000 Haagse kinderen naar zee.

De nationale campagne voor het themajaar Feest aan Zee heeft ruim boven de gestelde targets gescoord. De eindstand betreft:

Foto: Anne Reitsma Fotografie

Imago-onderzoek

Gemeente Den Haag heeft inmiddels ook de eerste resultaten van een nationaal imago-onderzoek ontvangen. Uit onderzoek van Blauw blijkt dat circa 1/3 van de Nederlanders (18+) bekend was met Feest aan Zee en hiervan 22% een festiviteit bezocht. In de loop van het themajaar is de bekendheid van Feest aan Zee toegenomen, van 25% bekendheid onder de Nederlanders in juli 2018, naar 31% in januari 2019. 75% van de Nederlanders is het nu eens met de stelling dat Den Haag een Stad aan Zee is. Een combinatiebezoek van stad en strand wordt ook populairder. Voorheen gaf 42% van de respondenten een tripje naar de binnenstad én badplaats aan, nu is dit gestegen naar naar 47%. De reden ‘gemakkelijk te bereizen’ wordt hiervoor het meest gegeven.**

*De bezoekcijfers zijn gebaseerd op de opgaven die wij hebben ontvangen van de organisatoren van de activiteiten. Veel gratis toegankelijke programma’s vonden plaats op drukbezochte locaties in de openbare ruimte en/of hadden een lange looptijd. Ook de bezoekers van die programma’s zijn meegeteld.

** Bron: tussentijdse Blauw Onderzoek januari 2019, volledige resultaten volgen in het komende kwartaal